Bemutatkozás      Társasházkezelés      Ingatlanüzemeltetés      Energiatanúsítás      Ajánlattétel      Kapcsolat     

 

Üzleti filozófiánk

- Az adott ingatlan igényeire szabott ingatlankezelési szolgáltatások megállapítása = "optimális pénzügyi terv, közös költség kialakítása"

- Precíz pénzügyi elszámolás és beszámoló készítés = "a Tulajdonosok számára nyitott és áttekinthető gazdálkodás nyújtása"

- megbízható társasházkezelés megszervezése = "zavartalan, költség hatékony ingatlanüzemeltetés biztosítása"

- Előre kiszámítható ütemezett karbantartási, felújítási javaslatok = "az ingatlanok értékállóságának biztosítása"

- Naprakész könyvelési információk = "kintlévőségek, tartozások megfelelő időben történő beszedése"

- Megfelelő szakmai felkészültség = "az ígért határidők betartása"

- A felmerülő problémák őszinte feltárása = "hosszú távú üzleti kapcsolatok létesítése"

 
 
 

Elérhetőség

 

Pannónia FM Kft.

 

Mobil: 06 20 275 91 19

Email: info@pannoniafm.hu

Email: pannoniafm11@gmail.com

 
 

www.pannoniafm.hu

 

 
 

Referenciák

 

Feltöltés alatt...

 
 
 

Társasházkezelés

 

A társasházkezelés olyan összetett több szakterületet érintő feladat, amelyhez a társasház fenntartásával, zavartalan működésével összefüggő gazdasági, műszaki és jogi követelmények komplex ismeretre, és megfelelő gyakorlati alkalmazásra van szükség.

I. Társasházkezelő által ellátandó általános feladatok

1. Társasházkezelés költségvetés és beszámoló készítése

 • Az épület, a közös tulajdonú területek, helyiségek szolgáltatásainak összeállítása.
 • A társasház működési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, meghatározása. Az éves költségvetési javaslat és az előző éves beszámoló elkészítése.
 • A működés javítását szolgáló költséghatékonyságot javító, illetőleg a felújításra vonatkozó javaslatok kidolgozása.
 • A tulajdonosok folyamatos tájékoztatása, az igények felmérése, a közgyűlés előtt a tulajdonosi döntés kezdeményezése.

2. Az épület fenntartása

 • A közgyűlés által hozott tulajdonosi döntés végrehajtása.
 • A műszaki üzemeltetési feladatok folyamatos ellátása.
 • A felújítási karbantartási munkák számbavétele, megszervezése,szerződéskötések (alvállalkozók,szolgáltatói,munkáltatói) megvalósítása.
 • Egyéb szolgáltatók (közüzemi, kommunális) tevékenységének ellenőrzése.
 • Alkalmazottak felvétele, munkáltatói jogok érvényesítése.
 • Pénzintézetekkel kapcsolattartás.
 • Költségek tervezése, elszámolása.

3. A társasház gazdálkodása

    a. Pénzügyi gazdálkodás

 • költségvetés készítés, pénzügyi tervezés, elszámolás
 • pénzügyi beszámolók készítése
 • közös költség megállapítása
 • lakó befizetések követése, kintlévőség behajtás

pénzintézetekkel, biztosítókkal kapcsolattartás

    b. Hasznosítási koncepciók

Az épület jellemzői és műszaki adottságai alapján a közös területek,helyiségek,
hasznosítási javaslatainak kialakítása,hasznosítási javaslatok gazdasági elemzése, terv készítése.

    c. Közös tulajdonú épületrészek (helyiség, lakás) bérbeadása

 • kereslet - kínálat áttekintése
 • megbízók tájékoztatása
 • partnerek felkutatása
 • kapcsolattartás (hatóságokkal,érdekképviseletekkel)
 • tulajdonosi jóváhagyás után szerződés előkészítése, számlázás

II. Társasházkezelés során ellátandó részletes feladatok

A tényleges társasházkezelő tevékenységünk részleteit az alábbi három témakörben pontba összeszedve tudjuk összefoglalni, és a leendő megrendelőink számára bemutatni:

1. Közös képviseleti tevékenység ellátása

a. a Megbízó Társasház nevében a képviseleti jogkör ellátása

b. a közgyűlés határozatainak, döntéseinek előkészítése, végrehajtása

c. döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, illetve a Számvizsgáló Bizottság hatáskörébe

d. éves beszámoló, és következő évi költségvetés elkészítése

e. közgyűlés összehívásának kezdeményezése, és lebonyolítása az előírt és szükséges esetekben

f. Alapító Okirat és az SZMSZ elkészíttetése, földhivatali ügyintézése, szükség szerinti módosítása

g. a külön tulajdoni illetőségek tulajdonosainak és használóinak nyilvántartása, a változások követése, szükség esetén földhivatali ellenőrzése

2.    Pénzügyi gazdálkodás biztosítása

a. az adott évi elszámolás, részletes beszámoló, és költségvetés összeállítása, és a közgyűlési döntések előkészítése

b. év végén a naplófőkönyv zárása, az egyszerűsített beszámoló elkészítése

c. a társasház adóbevallásának összeállítása, határidőben történő benyújtása

d. javaslat a fizetendő közös költség mértékére

e. a közgyűlésen jóváhagyott elfogadott költségvetés alapján történő gazdálkodás

f. közös költség beszedése

g. fizetési késedelembe esett tulajdonosok kimutatása, a tartozások behajtása

h. a társasházi folyószámlák kezelése

i. a gazdasági események könyvelésének megszervezése

j. az energia- és közműfogyasztás elszámolása, a lakói költségmegosztások elkészítése

k. a társasház alkalmazottaival kapcsolatban a munkáltatói jogkör ellátása

3.    Társasház műszaki, technikai működésének biztosítása

a. a társasház technikai berendezéseinek működtetése, és a műszaki üzemeltetés megszervezése

b. a társasház épülettartozékainak, felszerelési tárgyainak ellenőrzése, és előírásszerű működtetése

c. a társasház tárgyi eszközeinek nyilvántartása, azok állagának megóvása, tervszerű karbantartásának megszervezése

d. a szükséges felújítási munkák közgyűlés elé terjesztése

e. az elfogadott felújítások megrendelése, bonyolítása, és műszaki ellenőrzése

f. eseti meghibásodások esetén intézkedés a hibaelhárítás elvégzésére

g. kapcsolattartás az Üzemeltetővel, a szerződött karbantartó szakcégekkel, a kommunális- valamint energia ellátást biztosító szolgáltatókkal, és az illetékes hatóságokkal

h. a felújítási munkák körébe nem tartozó karbantartási, hibaelhárítási munkák megrendelése, ellenőrzése és számlák kifizetése

i. a mindenkori társasház üzemeltető társaság munkájának folyamatos ellenőrzése, felügyelete, beszámoltatása, számlák kifizetése

j. érintésvédelmi, villámvédelmi ellenőrzés, tűzvédelem szabványossági, és környezetvédelmi vizsgálatok megrendelése, ellenőrzésének biztosítása

k. tűz-és munkavédelmi, és a tevékenységgel kapcsolatos előírások betartatása

l. épület biztosításával kapcsolatos ügyek intézése, kárbejelentés, kárigény érvényesítése, kár helyreállítása

m. a közös területek garanciális hibáinak összeírása, a javításra kötelezett cég felé a hibák bejelentése, azok javítás utáni ellenőrzése, a munka átvétele, igazolása

n. fogyasztás fő-és lakás mérők (víz, hőmennyiség) éves leolvasása

o. az energia-és közmű fogyasztás elszámolása, a lakói megosztások elkészítése

p. minden olyan feladat elvégzése, amely szüksége a Társasház rendeltetésszerű használatának biztosításához

 
 
 
 
 
 

www.pannoniafm.hu - All rights reserved