Bemutatkozás      Társasházkezelés      Ingatlanüzemeltetés      Energiatanúsítás      Ajánlattétel      Kapcsolat     

 

Üzleti filozófiánk

- Az adott ingatlan igényeire szabott ingatlankezelési szolgáltatások megállapítása = "optimális pénzügyi terv, közös költség kialakítása"

- Precíz pénzügyi elszámolás és beszámoló készítés = "a Tulajdonosok számára nyitott és áttekinthető gazdálkodás nyújtása"

- megbízható társasházkezelés megszervezése = "zavartalan, költség hatékony ingatlanüzemeltetés biztosítása"

- Előre kiszámítható ütemezett karbantartási, felújítási javaslatok = "az ingatlanok értékállóságának biztosítása"

- Naprakész könyvelési információk = "kintlévőségek, tartozások megfelelő időben történő beszedése"

- Megfelelő szakmai felkészültség = "az ígért határidők betartása"

- A felmerülő problémák őszinte feltárása = "hosszú távú üzleti kapcsolatok létesítése"

 
 
 

Elérhetőség

 

Pannónia FM Kft.

 

Mobil: 06 20 275 91 19

Email: info@pannoniafm.hu

Email: pannoniafm11@gmail.com

 
 

www.pannoniafm.hu

 

 
 

Referenciák

 

Feltöltés alatt...

 
 
 

Energiatanúsítás

 

Szakértői, mérnöki tevékenység

1.    Energia auditálás, veszteség feltáró vizsgálatok elkészítése

Az „energai audtilás” egy olyan komplex mérnöki energia veszteség feltáró vizsgálat, amely áttekinti épület határolószerkezetek ( falak, nyílászárók stb,) műszaki paramétereit, hőveszteség számítást végez. Ezen kívül számba veszi az épület valamennyi épülettechnikai rendszereit (hűtés, szellőztetés, légtechnika, fűtés, használati meleg víz előállítás, elektromos hálózatok stb.), véleményezi azok működésének hatékonyságát, áttekinti a tényleges energia felhasználásokból eredő számlákat, elemzi a felhasználók szokásait, és megállapítja a fajlagos energia költségeit.
Az energia auditálás célja, hogy egy megvalósítási tanulmány formájában, becslés alapú megtérülési számításokkal alátámasztva felhívja az ingatlan tulajdonosok  figyelmét, hogy milyen módszerrel lehet hatékonyabban működni, valamint műszaki fejlesztések útján lehet költség hatékonyabban üzemeltetni az ingatlanjukat

2.    Energiatanúsítást, épületenergetikai osztályba sorolást hazánkban a (176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet szerint. kell elkészíteni

Az épületek energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó esetekben:

 • új épület építése;
 • 2012. január 01-től kötelezően: meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)
  • ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
  • egy évet meghaladó bérbeadása;
 • 1000 m2- nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén

A rendelet hatálya az alábbi esetre nem terjed ki:

 • az 50 m2- nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
 • a hitéleti rendeltetésű épületre;
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hő nyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
 • a műhely rendeltetésű épületre;
 • a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

Az energia tanúsítvány az adott épület energiafogyasztásának mértékét mutatja meg.

Az energetikai minőség szerinti besorolása a következő osztályokba történik:

 

A+ 56-75 Fokozottan energiatakarékos
A 76-95 Energiatakarékos
B 96-100 Követelménynél jobb
C 101-120 Követelménynek megfelelő
D 121-150 Követelményt megközelítő
E 121-150 Átlagosnál jobb
F 151-190 Átlagos
G 191-250 Átlagost megközelítő
H 251-340 Gyenge
I 341< Rossz

 

Az energiatanúsítvány elkészítéséhez az alábbi információk szükségesek:

 • A tulajdonos neve, címe
 • Az ingatlan címe, helyrajzi száma, címe
 • új építés esetén a rendelkezésre álló tervdokumentáció, és a felelős műszaki vezető nyilatkozata arról, hogy a megvalósult állapot attól miként tér el.
 • épület tervrajzok (alaprajz, homlokzat, metszet, homlokzat)
 • határoló szerkezet rétegrendek (külső falak, födém, aljzat tető, stb.)
 • Nyílászárók minősége (U - érték)
 • Épület tájolása
 • Fűtött térfogat, és hűlő felületek nagysága
 • Kazánok típusa, fűtési rendszer elemek (szivattyúk, hőleadók stb.) jellemzői
 • Szabályozás típusa
 • Használati meleg víz készítés módja

3.    A fentieken kívül a következő mérnöki szolgáltatásainkkal állunk rendelkezésre

 • Épületgépészeti beruházások, felújítások, ütemezett karbantartások lebonyolítása, műszaki irányítása, ellenőrzése
 • Ingatlankezelési- üzemeltetési tevékenység átvilágítása, optimalizálási javaslatok kidolgozása

 
 
 
 
 
 

www.pannoniafm.hu - All rights reserved